45721 - Μην κρύβεσαι

Ν. Λυγερός

Μην κρύβεσαι
πίσω
από μία
πλαστή
συμφωνία
γιατί
αυτή
δεν πρόκειται
να εφαρμοστεί
από τους μαχητές
του Ελληνισμού
αφού
καταπατά
την ιστορία
γι’ αυτό
μην περιμένεις
να μείνεις
πολύ καιρό
στην εξουσία
αν δεν αλλάξεις
τη σκέψη σου
γιατί η ιστορία
κρίνει.