45722 - Αν τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Αν τα βιβλία
της ιστορίας
δεν έχουν
αλλάξει
ακόμα
για να είναι
συμβατά
με τις απαιτήσεις
του πλαστού
είναι γιατί
υπάρχει
αόρατη
και σιωπηλή
αντίσταση
που καθυστερεί
κάθε
εφαρμογή
επειδή
δεν πιστεύει
στο δόγμα
που αμφισβητεί
την ιστορία.