45723 - Και σε διάδρομο

Ν. Λυγερός

Και σε διάδρομο
να βρίσκεσαι
μπορείς
ν’ αναζητήσεις
παράθυρα
πράγμα
που σημαίνει
ότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να σκέφτεσαι
με εγκλωβισμένο
τρόπο
για την επίλυση
σοβαρών
και πολύπλοκων
προβλημάτων,
μην περιμένεις
λοιπόν
για ν’ απελευθερωθείς
από τα δεσμά σου.