45725 - Ανάμεσα

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα
στα λευκά
σκέλη
εμφανίστηκε
το σκοτεινό
χρώμα
του πόθου
που θέλει
να γίνει
ένα
με τη μουσική
γιατί
είναι
τρόπος
έκφρασης
της ουσίας
που ξεπερνά
την ύπαρξη
λόγω
ανάγκης
μιας άλλης
ζωής.