45726 - Το κρυφό πνευστό

Ν. Λυγερός

Το κρυφό πνευστό
ζούσε
μόνο
κάτω
από το βλέμμα
της αγάπης
επειδή
ήταν
μοναχική
ψυχή
που ήθελε
να είναι
ελεύθερο
παρόλο
που όλοι
του έλεγαν
ότι δεν υπήρχε
επιλογή
για τη συνέχεια.