45727 - Το τρίτο αφτί

Ν. Λυγερός

Το τρίτο αφτί
άκουγε
άλλους ήχους
γιατί
πρόσεχε
κάθε ανάσα
του σώματος
όταν
αυτό λύγιζε
την ώρα
της συναυλίας
αφού
οι κινήσεις
μεταμορφώνονταν
σε πράξη
που άλλαζε
τα πάντα
λόγω
της αγάπης
της Ανθρωπότητας.