45729 - Απέναντι

Ν. Λυγερός

Απέναντι
στο έργο
της φύσης
πώς
να μην θαυμάσεις
την πλαστικότητα
με την οποία
ακολουθεί
τη ροή
του κόσμου
όταν αυτός
θέλει
ν’ ανοίξει
το στόμα του
για να φανεί
η διαστολή
του σύμπαντος
πέρα
από τα όρια
του στοχασμού.