45730 - Με το θέαμα

Ν. Λυγερός

Με το θέαμα
της φύσης
άρχισε
το έργο
της τέχνης
που έκρυβε
η ανάγκη
της εξέλιξης
για μια
άλλη
ζωή
στην οποία
δεν επαρκεί
η ύπαρξη
γιατί
ξέρει
τι αναζητά
η Ανθρωπότητα
από τους μαχητές
του φωτός.