45731 - Όταν φόρεσες

Ν. Λυγερός

Όταν φόρεσες
τη φύση σου
και το δέρμα σου
ήρθε σ’ επαφή
με τον κόσμο
αντιλήφθηκες
την αλήθεια του
και τότε
ανακάλυψες
τη βαθύτητα
της ομορφιάς
που έκρυβε
το παρελθόν
ενός ανοίγματος
που έπαιξε
σιωπηλά
τις πρώτες
κινήσεις
της επόμενης
πράξης.