45733 - Ο αργός ήχος

Ν. Λυγερός

Ο αργός ήχος
της αναπνοής
έγινε
σιγά σιγά
ανάσα
που κανείς
δεν ήθελε
να κόψει
τόσο έντονη
που ήταν
για να ζήσει
η ανάγκη
της έκφρασης
που δεν ήθελε
να σταματήσει
μέχρι
να φτάσει
σ’ εκείνο
το σημείο
αρμονίας.