45735 - Όταν άρχισε

Ν. Λυγερός

Όταν άρχισε
να παίζει
το κομμάτι
του μέλλοντος
εντός
του παρελθόντος
τότε
έγινε
η αποκάλυψη
που δεν μπορούσε
να περιμένει
άλλο
την ανακάλυψη
του έργου
του μυστικού
κόσμου
της αγάπης
των ψυχών
που ζούσε
εντός
της αγκαλιάς.