45745 - Με τη στέψη

Ν. Λυγερός

Με τη στέψη
του χρώματος
βλέπεις
κι εσύ
το φωτοστέφανο
που εμφανίζεται
κάθε φορά
που υπάρχουν
πράξεις
που προστατεύουν
έμπρακτα
τους αθώους.
Και αυτό
μπορεί
να γίνει
σε κάθε
άνθρωπο
αν ακολουθήσει
το παράδειγμα
της Διδασκαλίας.