45746 - Πάνω

Ν. Λυγερός

Πάνω
στο δέρμα
ζωγράφισα
το χαμόγελο
που έλαμπε
γιατί είχε
το βλέμμα
στραμμένο
στο φωτοστέφανο
και δεν φοβόταν
πια
τίποτα
αφού ήξερε
ότι το μελάνι
είναι
επιλογή
που γίνεται
μέσω
της Διδασκαλίας
χάρη
στις χρονικές
γέφυρες.