45750 - Μέσα στη νύχτα

Ν. Λυγερός

Μέσα στη νύχτα
δίπλα
στους πίνακες
η χαρά
του πνεύματος
πολλαπλασιάζεται
και μεταμορφώνει
εκείνη
του σώματος
γιατί
κάθε κίνηση
γίνεται
πράξη
που αγγίζει
την ίδια
την ανάσα
της ζωής
αφού
γίνεται
η υπέρβαση.