45752 - Βαθιά ανάσα

Ν. Λυγερός

Βαθιά ανάσα
πήρες
για να περάσεις
τη νύχτα
των έργων
έτσι
ώστε
η ουσία
των πινάκων
να σ’ αγγίξει
πέρα
από την επιφάνεια
σαν να ήσουν
καμβάς
που ήθελε
να πιεί
το χάδι
χωρίς
περιορισμό
λόγω
αγάπης
Ανθρωπότητας.