45753 - Απέναντι σου

Ν. Λυγερός

Απέναντι σου
τα τετράδια
και δίπλα
οι πίνακες
δημιουργούσαν
την ατμόσφαιρα
της ύπαρξης
που είναι
υπερβατική
και μετατρέπει
τις κινήσεις
σε πράξεις
διότι
τα μελάνια
και οι μπογιές
είναι
η ίδια
ουσία
της ζωής του
που είναι
μόνο
προσφορά.