45755 - Κάθε πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Κάθε πολιτισμός
είναι κι ένας
νέος κόσμος
για όσους
θέλουν
να μάθουν
την ουσία
της Ανθρωπότητας
έτσι
όσοι
βοηθούν
τους άλλους
λειτουργούν
ως άγγελοι
φύλακες
που δίνουν
στον καθένα
την πρόσβαση
στο καινούργιο
σύμπαν
της Ανθρωπότητας.