45756 - Η πρόσβαση

Ν. Λυγερός

Η πρόσβαση
στο ναό
πρέπει
να είναι
εύκολη
για τον καθένα
που έχει
ανάγκη
και δεν είναι
το πρέπον
να τηρούμε
μόνο
το τυπικό
δίχως
να δίνουμε
σημασία
στα πάθη
των πιστών
που θέλουν
βοήθεια
από τον ίδιο
χωρίς ενδιάμεσο.