45766 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
ένωση
ο συντονισμός
των μερών
είναι
όλο
και πιο βαθύς
γιατί
έχει
μόνο
την ουσία
ως στόχο
μετά
την αποκάλυψη
του έργου
που αλλάζει
τα πάντα
από τη στιγμή
που υπάρχει
πίστη
στο μέλλον
που ακολουθεί
την πορεία
του παρελθόντος
λόγω
ανάγκης
για την εξέλιξη.