45769 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
ν’ ακούς
τη μουσική
για να καταλάβεις
το νόημά της
αλλά
όταν
ξέρεις
την εξήγηση
μπορείς
μετά
να την ακούσεις
εντελώς
διαφορετικά
αλλά
και πιο βαθιά.
Γίνεται
το ίδιο
με μια
μετάφραση
όταν δεν ξέρεις
ή δεν μπορείς
να φανταστείς
πόσο
σημαντική
είναι
για άλλους.