45773 - Βλέποντας

Ν. Λυγερός

Βλέποντας
τον κόσμο
και πόσο
μεγάλος
είναι
καταλαβαίνεις
πόσο
σημαντικές
είναι
οι αποστολές
που σου επιτρέπουν
να βρεις
άλλους ανθρώπους
εκεί
όπου κανείς
δεν θα πήγαινε
αν δεν υπήρχαν
σχέσεις
συνανθρώπων
για να ενισχύσουν
το νευρωνικό
βαθύ
δίκτυο
της Ανθρωπότητας
με το έργο τους.