45774 - Από τη μία άκρη

Ν. Λυγερός

Από τη μία άκρη
της Γης
έως την άλλη
αυτό
που αναζητούμε
είναι πάντα
το ίδιο
δηλαδή
την ενίσχυση
των σχέσεων
μεταξύ
ανθρώπων
για να είναι
πιο ανθεκτικό
το δίκτυο
της Ανθρωπότητας
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.
Έτσι
οι αποστολές
και ειδικά
οι μακρινές
είναι
απαραίτητες
για τους αθώους.