45776 - Κυψέλη Σύνταγμα

Ν. Λυγερός

Κυψέλη Σύνταγμα
έλεγαν
παλιά
αλλά τώρα
κάνουμε
το ίδιο
με τις πολιτείες
της Αμερικής
και του Καναδά
διότι
τώρα
έχουμε
ενσωματώσει
στη διαδρομή μας
New York
Boston
Washington
Montreal
Ottawa
Toronto
και σκεφτόμαστε
και άλλες
για τη συνέχεια
του έργου.