45784 - Αίνιγμα XXXVII

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ποιος δρομέας με τρία δάχτυλα
δεν πετά;