45799 - Με μερικές γραμμές

Ν. Λυγερός

Με μερικές γραμμές
μόνο
μπορούμε
να παράγουμε
μη γραμμικά
προβλήματα
που δείχνουν
τα θεμέλια
των δομών
και των υπερδομών
επειδή
η συνδυαστική
λειτουργεί ως σκελετός
της σάρκας
που αγαπάμε
χωρίς
όμως
να συνειδητοποιούμε
πόσο βάθος
έχει
ενώ
με αυτά
τα εργαλεία
βλέπουμε
την ίδια
τη βαθύτητα.