45808 - Και οι αισθήσεις

Ν. Λυγερός

Και οι αισθήσεις
έχουν τόλμη
γιατί είναι
αυτές
που επιτρέπουν
στις ψυχές
να συνεννοούνται
με τον κόσμο
μέσω
των σωμάτων
έτσι
μην ξαφνιάζεσαι
για την αποφασιστικότητα
που έχουν
αποκτήσει
μετά από τόσους
αιώνες
διδασκαλίας.