45818 - Με τα ίχνη

Ν. Λυγερός

Με τα ίχνη
των δομών
παράγουμε
παίγνια
που έχουν
μεγάλο
βάθος
γιατί
μέσα τους
ζει
η ουσία
των μαθηματικών
και δεν είναι
μόνο
ένα παιχνίδι
γιατί
αγαπάμε
τους μικρούς
ανθρώπους.