45819 - Με το βάθος

Ν. Λυγερός

Με το βάθος
δεν βλέπεις
μόνο
την επιφάνεια
ενός παιγνίου
διότι
μπορεί
να είναι
ακόμα
και τεχνική
μαθηματικών
που επιτρέπει
την απόδειξη
του ισομορφισμού
κι έτσι
μαθαίνεις
τον σεβασμό
προς το έργο
των άλλων
Δασκάλων
του παρελθόντος.