45822 - Ελληνικές πιέσεις πάνω στο Άρθρο 8

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι ελληνικές πιέσεις πάνω στα Σκόπια όσον αφορά στη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων βασίζονται πάνω στο Άρθρο 8 και πιο συγκεκριμένα στα εδάφια 2 και 3, δηλαδή την ανάδειξη της ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων και βέβαια την αφαίρεση του Ήλιου της Βεργίνας.

Άρθρο 8.2
Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά. [σ.11/20]

Άρθρο 8.3
Το Δεύτερο Μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιολογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της πρόνοιας. [σ. 11/20]

Επίσης η Ελλάδα διευκρίνισε ότι δεν θα δεχτεί μόνο συμβολικές κινήσεις που θα γίνουν την τελευταία στιγμή λόγω της συνάντησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Οκτώβριο. Με άλλα λόγια ασκεί μία εύστοχη πίεση πάνω σε ένα γείτονα που έλεγε ότι έβλεπε μόνο θετικά όλα όσα είχαν συμφωνήσει. Διότι το εξάμηνο μετά την υπογραφή ήταν επίσημα για την εφαρμογή των μέτρων και ειδικά των εδαφίων του Άρθρου 8. Ενώ τα Σκόπια προσπαθούν να τα παρουσιάσουν σαν την έναρξη των αποφάσεων για την μελλοντική εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα αναγκάζει τα Σκόπια να δείξουν την πραγματική τους βούληση και όχι να λειτουργούν μόνο διπλωματικά δίχως να έχουν καμία επίπτωση για όλα όσα συμφώνησαν. Είδαμε ανάλογη στρατηγική εφαρμογή την ώρα των διαπραγματεύσεων έως να φτάσουμε στο επίπεδο του πέμπτου Σχεδίου Ανάν. Τα εσωτερικά προβλήματα των Σκοπίων δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια και το ξέρει η Ελλάδα γι’ αυτό ασκεί πιέσεις εφαρμογής για να αποδείξει έμμεσα ότι το κείμενο είναι ουσιαστικά άκυρο.