45825 - Αν αυτός που θέλει

Ν. Λυγερός

Αν αυτός που θέλει
επίσημα
να γίνει κάτι
δεν κάνει
απολύτως τίποτα
γιατί να κάνει κάτι
αυτός που δεν θέλει
και τότε
γιατί να είναι
σε ισχύ
αυτό που ποτέ
δεν εφαρμόστηκε
επί του πρακτέου.
Δεν είναι
επί της ουσίας
μια μορφή
ακύρωσης
χωρίς να ειπωθεί
επίσημα
η λέξη
από αυτόν
που δεν το ήθελε;