45826 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
για τη Μακεδονία
συνεχίζεται
με κάθε τρόπο
γιατί δεν είναι
οι κυβερνήσεις
που αποφασίζουν
για το μέλλον
αλλά οι ίδιοι
οι λαοί.
Διότι και τις συμφωνίες
είναι οι λαοί
που τις εφαρμόζουν
κι αν δεν το θέλουν
τότε αυτές
δεν λειτουργούν
ποτέ
και είναι
άκυρες
επί της ουσίας
έως να είναι
άκυρες
επίσημα.