45827 - Σκόπια και Υπουργός Υποδομών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Επειδή έχει αρχίσει η ελληνική πίεση πάνω στα Σκόπια και λόγω της Συνόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε όλο και περισσότερες φωνές να μιλούν ξεκάθαρα. Έτσι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε: «Θα κάνουμε τα πάντα για (…) να προστατευτούν ιδίως τα εμπορικά σήματα επιχειρήσεων της Μακεδονίας και, βέβαια να παίξουμε σωστά − αν χρειαστεί – το χαρτί του βέτο στην ένταξη των γειτόνων στην Ε.Ε.. Είναι ο πιο ισχυρός μοχλός πίεσης που έχουμε αυτή τη στιγμή και να είναι όλοι βέβαιοι ότι δεν θα τον αφήσουμε αναξιοποίητο.» Βλέπουμε ότι υπάρχει μία πίεση πάνω στο Άρθρο 1 και ειδικά το εδάφιο θ

Άρθρο 1 Εδάφιο θ
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες (commercial names), τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες (trademarks και brand names), τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητες τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα βρουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες (commercial names), τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες (trademarks και brand names), και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προνοιών, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συνεισφορά των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει την εργασία της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρθρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτό το υπό-τμήμα.

και όχι με τον τρόπο που προβλέπει το Προσύμφωνο των Πρεσπών. Επίσης το θέμα του βέτο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται και με την Ενδιάμεση Συμφωνία και το Άρθρο 11

Article 11
1. Upon entry into force of this Interim Accord, The Party of the First Part agrees not to object to the application by or the membership of the Party of the Second Part in international, multilateral and regional organizations and institutions of which the Party of the First Part is a member; however, the Party of the First Part reserves the right to object to any membership referred to above if and to the extent of the Party of the Second Part is to be referred to in such organization or institution differently than in paragraph 2 of the United Nations Security Council resolution 817 (1993).
2. The Parties agree that the ongoing economic development of the Party of the Second Part should be supported through international cooperation, as far as possible by a close relationship of the Party of the Second Part with the European Economic Area and the European Union.

και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει εξετάσει τις επιπτώσεις, διότι βλέπει ότι τα Σκόπια δεν υλοποιούν απολύτως τίποτα από τα λεγόμενά τους και καθυστερούν την όλη ανταπόκριση για να μην έχουν προβλήματα με τους ψηφοφόρους τους αλλά τελικά θα έχουν τριβές και εσωτερικές γιατί η Ελλάδα παίζει αλλιώς τώρα.