45833 - Θα μάθει

Ν. Λυγερός

Θα μάθει
γρήγορα
η Τουρκία
ότι η Ινδία
δεν είναι
μια χώρα
που επηρεάζεται
με λόγια
γιατί απαντά
αποτελεσματικά
σε κάθε τύπου
επιθέσεων
γιατί ξέρει
να διαχειριστεί
πολλά
προβλήματα
ταυτόχρονα
χάρη
στην παράδοσή της.