45855 - Μαζί

Ν. Λυγερός

Μαζί
θα είμαστε
και στις μελέτες
για τον εγκέφαλο
όχι μόνο
λόγω επιστήμης
αλλά επειδή
θέλουμε
να βοηθήσουμε
πρακτικά
τους ανθρώπους
που υποφέρουν
διότι πρώτον
μπορούμε
και δεύτερον
το αξίζουν
αφού
και αυτοί
ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.