45856 - Δεν βλέπουμε

Ν. Λυγερός

Δεν βλέπουμε
μόνο
ψηφιακές
εικόνες
εγκεφάλων
που υποφέρουν
σκεφτόμαστε
τους ανθρώπους
που πρέπει
να βοηθήσουμε
με τις γνώσεις
και τη νοημοσύνη
διότι
γι’ αυτό
τον λόγο
τις αποκτήσαμε
αφού
είναι
τρόπος
να παραχθεί
έργο
Ανθρωπότητας.