45857 - Από το πρωί

Ν. Λυγερός

Από το πρωί
τους μαθαίνεις
γαλλικό
κουκλοθέατρο
για να δουν
μια άλλη
παράδοση
και να κάνουν
τα πρώτα τους
ταξίδια
όχι μόνο
σε άλλη χώρα
αλλά
και σε άλλη
εποχή
έτσι
ώστε
να γίνουν
πιο ανθρώπινοι
οι μικροί σου
άνθρωποι.