45859 - Από το πρωί

Ν. Λυγερός

Από το πρωί
της ζωής
τους μαθαίνεις
να πίνουν
το γάλα
με ανθρώπινες
ασκήσεις
που ξεπερνούν
κάθε κοινωνικό
όριο
επειδή
είναι φτιαγμένες
από την Αγάπη
της Ανθρωπότητας
που ποτέ δεν κάνει
πίσω
όταν υπάρχει
κάποια
δυσκολία
στην εξέλιξη
των μικρών
μαθητών.