45863 - Το μικρό θαύμα

Ν. Λυγερός

Το μικρό θαύμα
αρχίζει
με τη χαρά
που προκαλείς
αλλά
δεν είναι
έκπληξη
είναι
δημιουργία
γεγονότος
που αλλάζει
τη ροή
της ζωής
γιατί χτίζει
τη μικρή
ιστορία
που θα συναντήσει
τη μεγάλη
των ανθρώπων
της Ανθρωπότητας.