45864 - Ακούγοντας

Ν. Λυγερός

Ακούγοντας
τη μουσική
οι μικροί
άνθρωποι
έκαναν
ασκήσεις
ανθρωπιάς
χάρη
στην Κυρία
που τους προστατεύει
από κάθε
βαρβαρότητα
της κοινωνίας
γιατί
είναι
γέφυρα
Ανθρωπότητας
που τους αγγίζει
με το χάρισμα
που έχει
λόγω πίστης.