45865 - Φέρε μαζί σου

Ν. Λυγερός

Φέρε μαζί σου
τους ήχους
της ανθρωπιάς
και θα δεις
ότι οι μικροί
άνθρωποι
θα αγκαλιάζουν
τη μουσική
του τσέλου
που είναι
τόσο κοντά
στην ανθρώπινη
φωνή
για ν’ ακουστεί
αυτό
που δεν μπορεί
να ειπωθεί
όχι λόγω
πόνου
αλλά
τεράστιας
χαράς.