45876 - Μετά από 19 χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από 19 χρόνια
ο μαθητής
πάντα
πιστός
στον Δάσκαλο
έγραφε
όλο και περισσότερο
μαζί του
γιατί είχε
καταλάβει
πόσο σημαντικό
ήταν το έργο
για την Ανθρωπότητα
αφού έβλεπε
πόσοι αθώοι
ήταν
υπό την προστασία του
με όσα
είχαν
παράξει.