45878 - Με το δέντρο

Ν. Λυγερός

Με το δέντρο
μπορείς
ν’ ακούσεις
το τσέλο
κι αν το συνοδεύουν
κι άλλα
τότε θα έχεις
μέσα σου
όλα τα έγχορδα
διότι
αυτά τα όργανα
είναι φτιαγμένα
από το ξύλο τους
που έγινε
δώρο
στην Ανθρωπότητα
για να γράψει
τη μουσική της
ιστορία
με το πάθος
του Χρόνου.