45886 - Η ανάγκη του έργου

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη του έργου
εκφράζεται
και από τη χαρά
του επιτεύγματος
διότι
είναι η απόδειξη
ότι μπορούμε
ν’ αλλάξουμε
τα πράγματα
και πέρα
από τις δυσκολίες
και τις αντίξοες
συνθήκες
μέσα στις οποίες
αναπτύχθηκε
η στρατηγική μας
σκέψη.