45887 - Η αρχή

Ν. Λυγερός

Η αρχή
της πραγματικότητας
της πράσινης
ενέργειας
είναι αυτό
που ζούμε
αυτές
τις ιστορικές
ημέρες
διότι
τώρα
δεν πρόκειται
μόνο
για ένα
όραμα
ειδικών
αλλά
για τη ζωή του λαού.