45893 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
η δική μας
χαρά
που μετρά
διότι
πρέπει
να το χαρούν
και όσοι
δεν ξέρουν
ακόμα
τι κατάφερε
σήμερα
η Ελλάδα
χάρη
στο έργο
της Βουλής
των Ελλήνων.