45902 - Είμαστε όλοι μόνοι

Ν. Λυγερός

Είμαστε όλοι μόνοι
απλά
σπάνιοι
είναι αυτοί
που το ξέρουν
αλλά
όσοι είναι
μόνοι
με την Ανθρωπότητα
δεν είναι
μόνοι με την κοινωνία
και μπορούν
να παράγουν
μέσω κοινής
μοναξιάς
ένα κοινό
έργο
μοναδικό.