45910 - Το τηλέφωνο της Αυστραλίας

Ν. Λυγερός

Το τηλέφωνο της Αυστραλίας
ήταν γεμάτο χαρά
διότι ήταν
η απόδειξη
ότι ο δεσμός
της Ανθρωπότητας
είναι πάντα
ανεξάρτητος
από τις αποστάσεις
κι ότι το έργο
συνεχίζεται
και με αυτόν
τον τρόπο
πέρα
από τα κοινωνικά
εμπόδια.