45918 - Μην ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς
τους άλλους
λαούς
που υποφέρουν
γιατί
και αυτοί
περιμένουν
βοήθεια
από το έργο μας
γιατί αυτό
είναι αφιερωμένο
σε όλη
την Ανθρωπότητα
γιατί προστατεύει
τους αθώους
από την βαρβαρότητα.