45923 - Το μέλλον

Ν. Λυγερός

Το μέλλον
της Ελλάδας
θα είναι
ενεργειακό
και μαζί του
θα αναβαθμιστεί
και η στρατηγική μας
έτσι αν πιστεύεις
στον Ελληνισμό
Μαχητή
σκέψου
από τώρα
όλα όσα
θα μπορέσεις
να κάνεις
και να αλλάξεις
με την ενέργεια
του Χρόνου.