45929 - Αν δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Αν δεν μπορείς
να κοιτάξεις
πιο μακριά
από τον ορίζοντα
πώς θέλεις
να δεις
το μέλλον
αφού είσαι
εγκλωβισμένος
μέσα
στο παρόν.
Ξανακοίταξε
το παρελθόν
για να βρεις
κομμάτια
της ιστορίας
που θα έρθει
μετά.